ขอต้อนรับเข้าสู่ ออมสินเมตาเวิร์ส

ประสบการณ์ใหม่ กับโลกเสมือนจริง ของธนาคารออมสิน

gsw nft
gsw nft

ร่วมสนุกกับ GSB Metaverse ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊ก เท่านั้น

About

“ออมสินเมตาเวิร์ส (GSB Metaverse)” โลกดิจิทัลเสมือนจริงที่จะเปิดประสบการณ์ใหม่ให้ทุกคนได้สัมผัสกับความสนุกตื่นเต้นไปพร้อมกับเรื่องราวที่แสดงอัตลักษณ์ของออมสินที่น่าสนใจ อาทิเช่น ห้องพิพิธภัณฑ์กระปุกออมสิน 3 มิติ (Virtual Art Museum) พร้อมประวัติความเป็นมา ห้องแสดงผลงาน Digital Art จากศิลปินชื่อดังที่ออกแบบกระปุกออมสินคอลเลกชันพิเศษ รวมถึงกิจกรรมสุดสนุกและของรางวัลพิเศษที่มีเฉพาะในออมสินเมตาเวิร์สเท่านั้น

Highlight

การจองสิทธิสำหรับบุคคลทั่วไป ฝากเงินฝากเผื่อเรียก 500 บาทขึ้นไป

การจองสิทธิสำหรับบุคคลทั่วไป ฝ...

Oct 26, 2022

คุณสมบัติผู้ร่วมกิจกรรม 

 • บุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป 

ระยะเวลาการลงทะเบียน และฝากเงิน 

 • ระยะเวลาลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2565 (หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็มจํานวน)
 • ระยะเวลาการรับฝากเงินตั้งแต่วัน ที่ 4-30 พฤศจิกายน2565

รายละเอียดกิจกรรม 

 1. ผู้ลงทะเบียนใช้หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 1 หมายเลขต่อการจอง 1 สิทธิ
 2. ผู้ลงทะเบียนลงทะเบียนจองสิทธิฝากเงินและรับกระปุกออมสินผ่านออมสินเมตาเวิรส์ (GSB METAVERSE) และฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝาก เผื่อเรียก 500 บาทขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 4 - 30 พฤศจิกายน 2565
 3. ช่องทางการฝากเงิน มี 3 ช่องทาง ได้แก่ ธนาคารออมสินสาขา เครื่องรับฝากเงิน (ADM) และ Application MyMo
 4. ธนาคารจะจัดส่งกระปุกออมสินให้แก่ผู้ที่ลงทะเบียนและฝากเงินตามเงื่อนไขทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้ ภายใน 60 วันทําการนับถัดจากวันปิดรับฝากเงินของกิจกรรม
 5. เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกําหนด 

เงื่อนไขและข้อกําหนด 

การจองสิทธิ์เงินออม Metaverse สำหรับนักเรียน Digital School Bank

การจองสิทธิ์เงินออม Metaverse ...

Oct 26, 2022

คุณสมบัติผู้ร่วมกิจกรรม

 • ต้องเป็นนักเรียน/นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาที่เปิดธนาคารโรงเรียนดิจิทัลในปี 2565 เท่านั้น

รายชื่อสถาบันการศึกษาที่เปิดธนาคารโรงเรียนดิจิทัลในปี 2565

ระยะเวลาการลงทะเบียน และฝากเงิน

 • ระยะเวลาลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2565 (หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็มจำนวน)
 • ระยะเวลาการรับฝากเงิน ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2565

รายละเอียดกิจกรรม

 1. ลงทะเบียนใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 1 หมายเลขต่อการจอง 1 สิทธิ
 2. ผู้ลงทะเบียนต้องเป็นนักเรียน/นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาที่เปิดธนาคารโรงเรียนดิจิทัลในปี 2565 เท่านั้น
 3. ผู้ลงทะเบียนสำเร็จ ต้องแจ้ง ชื่อ - นามสกุล และเลขที่บัตรประชาชนกับครูที่ปรึกษาธนาคารโรงเรียนดิจิทัล ตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนด ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2565
 4. ผู้ลงทะเบียนจองสิทธิฝากเงินและรับกระปุกออมสินผ่านออมสินเมตาเวิร์ส (GSB METAVERSE) และเปิดบัญชีเงินฝาก100 บาทขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2565 ธนาคารจะจัดส่งกระปุกออมสินให้แก่ผู้ที่ลงทะเบียนและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้ ภายใน 60 วันทำการ นับถัดจากวันปิดรับฝากเงินของกิจกรรม 
 5. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

เงื่อนไขและข้อกำหนด

เปิดตัวออมสินเมตาเวิร์ส พร้อมกิจกรรมสุดพิเศษ

เปิดตัวออมสินเมตาเวิร์ส พร้อมก...

May 12, 2022

ร่วมท่องโลกดิจิทัลเสมือนจริง กับ “ออมสินเมตาเวิร์ส (GSB Metaverse)” ที่แรก ที่จะเปิดประสบการณ์ใหม่ให้ทุกคนได้สัมผัสกับความสนุกตื่นเต้นไปพร้อมกับเรื่องราวของกระปุกออมสินในรูปแบบที่น่าสนใจ ดังนี้


 • ห้องพิพิธภัณฑ์กระปุกออมสิน 3 มิติ (Virtual Art Museum) ที่คัดสรรมาเฉพาะกระปุกหายากพร้อมประวัติความเป็นมา 


 • ห้องแสดงผลงาน Digital Art ทั้งจากกระปุกรุ่นก่อนในอดีต และกระปุกรุ่นใหม่ที่ออกแบบโดยศิลปินที่มีชื่อเสียงด้าน Digital Art เช่น คุณยูน ปัณพัท เตชเมธากุล กับกระปุก Collection “109 ปี ธนาคารออมสิน”, คุณเทอร์โบ หรือที่รู้จักกันในนาม BitToon กับ Collection “Cryptonians in Thai Society”, คุณป็อด โมเดิร์นด็อก กับ Collection “ไหลมาเทมา” เป็นต้น


 • กิจกรรมเล่นเกมลุ้นรับ Shopee Code รวมมูลค่ามากกว่า 200,000 บาท


#GSBMETAVERSE

Post News

ท่องโลกดิจิทัลเสมือนจริง กับออมสินเมตาเวิร์ส

ท่องโลกดิจิทัลเสมือนจริง กับออ...

Jun 14, 2022

ท่องโลกดิจิทัลเสมือนจริง กับ “ออมสินเมตาเวิร์ส (GSB Metaverse)” ที่แรก ที่จะเปิดประสบการณ์ใหม่ให้ทุกคนได้สัมผัสกับความสนุกตื่นเต้นไปพร้อมกับเรื่องราวของกระปุกออมสินในรูปแบบที่น่าสนใจ ดังนี้


ห้องพิพิธภัณฑ์กระปุกออมสิน 3 มิติ (Virtual Art Museum) 

ร่วมย้อนรอย รู้ความเป็นมาจุดเริ่มต้นของกระปุกออมสินที่คัดสรรมาเฉพาะกระปุกหายาก 1 ในเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและไม่เหมือนใครของธนาคารออมสิน 


GSB_June_CT24_GSBMetaverseGSB_June_CT24_GSBMetaverse_2.jpg


ห้องแสดงผลงาน Digital Art 

ทั้งจากกระปุกรุ่นก่อนในอดีต และกระปุกรุ่นใหม่ที่ออกแบบโดยศิลปินที่มีชื่อเสียงด้าน Digital Art เช่น คุณยูน ปัณพัท เตชเมธากุล กับกระปุก Collection “109 ปี ธนาคารออมสิน”, คุณเทอร์โบ หรือที่รู้จักกันในนาม BitToon กับ Collection “Cryptonians in Thai Society”, คุณป็อด โมเดิร์นด็อก กับ Collection “ไหลมาเทมา” เป็นต้น


GSB_June_CT24_GSBMetaverseGSB_June_CT24_GSBMetaverse_3.jpg


ห้อง KRAPOOK GIFT

ห้องที่รวบรวมกิจกรรมและสิทธิพิเศษที่เตรียมไว้ให้ร่วมกิจกรรมตลอดทั้งปี มีทั้งกิจกรรมจองสิทธิกระปุกคอลเลกชันพิเศษที่ออกแบบโดยศิลปินที่มีชื่อเสียงด้าน Digital Art ที่เปิดให้จองเฉพาะใน GSB Metaverse ที่เดียวเท่านั้น

GSB_June_CT24_GSBMetaverseGSB_June_CT24_GSBMetaverse_4.jpg

6 อาชีพมาแรงสาย Digital art

6 อาชีพมาแรงสาย Digital art

Jun 14, 2022

6 อาชีพมาแรงของสาย Digital Art อาชีพใหม่ในยุคที่ศิลปะผสมผสานกับเทคโนโลยี

 1. CONCEPT ARTIST สร้างภาพที่ชัดเจนของตัวละครหรือฉากบางส่วน เป็นการดีไซน์ตัวละคร
 2. CHARACTER DESIGNER ออกแบบคาแรคเตอร์ของตัวการ์ตูนหรือตัวละครต่างๆ เป็นการดีไซน์รูปร่าง เรื่องราว นิสัย และเอกลักษณ์ของตัวละครที่บ่งบอกผ่านภาพดิจิทัล 
 3. GAME ARTIST ออกแบบและวาดภาพองค์ประกอบต่างๆ ในเกม ทั้งออกแบบตัวละครหรือสร้างสรรค์ฉากในเกม
 4. COMIC ARTIST นักวาดการ์ตูนออนไลน์ งานสร้างสรรค์การ์ตูนลงในสื่ออนไลน์ ทั้งที่เป็นเว็บไซต์หรือผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ
 5. ILLUSTRATOR วาดภาพประกอบตามสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สิ่งพิมพ์, บรรจุภัณฑ์ และการออกแบบงานเพื่อใช้เป็นภาพประกอบในการทำงานอื่นๆ เช่น การ์ตูน หรือภาพประกอบหนังสือ เป็นต้น
 6. MATTE PAINTER นักแต่งภาพ รวมไปถึงการแต่งฉากหรือเปลี่ยนฉากหลังบางส่วนในภาพยนตร์ด้วยการวาด,ประกอบ,หรือสร้างขึ้นใหม่
ทำความรู้จักกับ Digital Art ถ้าไม่กลัวตก Trend

ทำความรู้จักกับ Digital Art ถ้...

Jun 14, 2022

ทำความรู้จักกับ Digital Art ถ้าไม่กลัวตก Trend

Digital art คือ การวาดภาพในรูปแบบใหม่ซึ่งต่างจากเดิม เพราะนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เปลี่ยนจากการใช้ดินสอ สีน้ำ สีไม้ มาเป็นการใช้คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต 


ปัจจุบัน Digital art มีบทบาทสำคัญใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ช่วยในการสร้างให้มีความสมจริงหรือเสมือนจริงมากขึ้น เทคโนโลยีเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากการประสมประสานกับความคิดสร้างสรรค์ของทุกๆคน ประกอบเข้ากับการนำอุปกรณ์เครื่องมือที่สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยในการสร้างภาพแอนิเมชั่น(animation) สร้างการเคลื่อนไหวและสามารถถ่ายทอดความรู้สึกเหล่านั้นออกมาเป็นภาพเคลื่อนไหว แอนิเมชั่น(animation) 


Digital Art จึงเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าไปช่วยเพิ่ม เสริมเติมแต่งให้งานศิลปะมีชีวิตมากยิ่งขึ้น

More

Storyline

gsw nft
gsw nft
gsw nft
gsw nft
gsw nft
gsw nft
gsw nft
gsw nft

“กระปุกออมสิน” คือ เอกลักษณ์ทางศิลปะอันโดดเด่นและเป็นที่รู้จักของลูกค้าธนาคาร   ออมสินมาอย่างยาวนานรวมถึงเป็นสัญลักษณ์แห่ง “การออมเงิน” ที่ทุกคนรับรู้ และให้การยอมรับ มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การออกแบบกระปุกออมสินแต่ละใบผสานทั้งศิลปะและเรื่องราวในแต่ ละยุคสมัย


ดังนั้น การสร้างออมสินเมตาเวิร์ส จึงได้นำกระปุกออมสินมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะแบบ Digital Art ทั้งจากกระปุกรุ่นก่อนในอดีต และกระปุกรุ่นใหม่ที่ออกแบบโดยศิลปินที่มีชื่อเสียงด้าน Digital Art เพื่อให้ลูกค้าธนาคารเลือกชมได้ทุกมุมอย่างละเอียด และสามารถสะสมผลงานเป็นของตนเองได้ 


ตัวอย่างผลงานการออกแบบกระปุกออมสินรุ่นใหม่มีหลากหลาย Collection อาทิ


1. Collection “109 ปี ธนาคารออมสิน” ที่ออกแบบโดยศิลปิน Digital Art ชื่อดังที่ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศ คุณยูน ปัณพัท เตชเมธากุล ศิลปินผู้สร้างสรรค์ลายเส้นสไตล์ Hand Craft 


2. Collection “Cryptonians in Thai Society” กระปุกออมสินที่ออกแบบโดย BitToon ศิลปิน Digital Art เจ้าของเพจการ์ตูนที่สร้างสีสันทันสถานการณ์โลก Crypto และ NFT


3. Collection “ไหลมาเทมา” กระปุกออมสินที่ออกแบบโดยนักร้องชื่อดัง ป๊อด โมเดิร์นด็อก หรือ ธนชัย อุชชิน ศิลปินคุณภาพที่โลดแล่นอยู่ในวงการดนตรีมาเกือบ 30 ปี

Roadmap

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565

แถลงข่าว และเปิดตัว “ออมสินก้าวสู่โลกดิจิทัล กับ ออมสินเมตาเวิร์ส (GSB Metaverse)” ที่ บูธธนาคารออมสินในงานมหกรรมการเงิน Money Expo 2022

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565
วันที่ 16 – 31 พฤษภาคม 2565

วันที่ 16 – 31 พฤษภาคม 2565

จองสิทธิรับกระปุกลายพิเศษ จากศิลปิน Digital Art คุณยูน ปัณพัท กับ Collection “109 ปี ธนาคารออมสิน” รวม 15,000 สิทธิ

วันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2565

จองสิทธิเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 109 กับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ จำนวน 100 สิทธิ

วันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2565
มิถุนายน 2565

มิถุนายน 2565

จองสิทธิรับกระปุกลายพิเศษ จากศิลปิน Digital Art ของคุณ BitToon กับ Collection “Cryptonians in Thai Society”

กิจกรรมน่าสนใจอื่นๆ

เช่น GSB Metaverse Hall , GSB Meteverse Expo

กิจกรรมน่าสนใจอื่นๆ

FAQs

More

Contact

google map
Google Map

ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400


Call Center :  1115

โทรศัพท์ : 0-2299-8000

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565 ธนาคารออมสิน
GSB METAVERSE